Privacyverklaring (AVG)

Dit is de privacy verklaring van The Beauty Magazine.nl en heeft betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt The Beauty Magazine.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging

The Beauty Magazine.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uitsluitend die personen die hiertoe door The Beauty Magazine.nl zijn aangewezen, binnen het kader van de aan hen opgedragen taken, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van The Beauty Magazine.nl heeft The Beauty Magazine.nl bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met The Beauty Magazine.nl, worden de volgende (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres en website

Doeleinden

The Beauty Magazine.nl verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we schriftelijk uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Daarnaast vragen wij om uw e-mailadres en eventueel uw website indien u een reactie op één van onze berichten wilt geven. Uw website zal wel zichtbaar zijn onder onze berichten.

Bewaartermijn

The Beauty Magazine.nl bewaart persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de samenwerking tussen partijen. De gegevens worden opgeslagen op eigen, goed beveiligde server van The Beauty Magazine.nl.

Cookies

Op de website van The Beauty Magazine.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij leggen geen informatie vast van bezoekers.

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: redactie@thebeautymagazine.nl
Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via: redactie@thebeautymagazine.nl

Disclaimer

De website www.thebeautymagazine.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van The Beauty Magazine.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Beauty Magazine.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van The Beauty Magazine.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

The Beauty Magazine.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via: redactie@thebeautymagazine.nl

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.